10:52 ICT Thứ hai, 22/01/2018

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 23

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1893

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 64034

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học » Thời khoá biểu

Thời Khóa Biểu Tuần 23

Thứ bảy - 28/02/2015 21:31
Thời Khóa Biểu Tuần 23

Thời Khóa Biểu Tuần 23

      THỜI KHOÁ BIỂU ( Áp dụng từ ngày 17/02/2014)             THỜI KHOÁ BIỂU ( Áp dụng từ ngày 17/02/2014)      
                                           
Thứ Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D   Thứ Tiết 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ   2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Văn- V. Hà Toán- Thu Anh-Tuyết Toán-Hà Toán-Hoàn Văn-Thái Toán-Hài Văn-Thuỷ   2 Văn-Quyên TD-Sơn Anh-Cường Toán-Thanh Anh-Nga Toán-Thuỷ Văn-Thành Anh-Thảo Văn-L Anh
3 Toán- Thu Anh-Đường Toán-Hà CN-Thảo Văn-Thái Toán-Hoàn GDCD-C Hà Sinh-Tiến   3 Toán-Tân Địa-Hải Toán-Hưng Sinh-Đường GD-H Hiền TD-Trường Anh-Cường Hoá-Nguyên Toán-Ánh
4 Lý-Thuỷ Văn- V. Hà Văn-Hoa Anh-Đường Hoạ-Tùng TD-Trường Văn-Thuỷ TD-Trung   4 Lý-Hưng Toán-Thanh Địa– Nga Văn-Quyên CN-Dung Văn-Thành Sử-Tuân Văn-L Anh Lý-Hà
5 Sử- Hoa Địa– Nga CN-Thảo   Sinh- Dung Sinh-Tiến Hoạ-Tùng CN-Ảnh Toán-Hài   5 Địa-Hải Nhạc-Hằng Sử-Lan Hoá-Nguyên Lý-Hưng Lý-Ánh GD-C Hà Sử-Tuân Sử-H Hiền
                                           
3 1 Toán- Thu Anh-Đường Lý-Hoàn   Sinh- Dung Nhạc-Huệ Anh-Thảo Sinh-Tiến Địa-Lan   3 1 TD-Sơn Văn-N Hiền Hoá-Thương Hoá-Nguyên Địa-Hải Địa– Nga Anh-Cường TD-Trường Toán-Ánh
2   Sinh- Dung Văn- V. Hà Địa– Nga GD- C Nga Sử-Ngân Sinh-Tiến Địa-N Hiền TD-Trung   2 Văn-Quyên Hoạ-Tùng TD-Sơn Toán-Thanh Hoá-Nguyên CN-Ảnh Toán-Thuỷ Toán-Ánh TD-Trường
3 Nhạc- Hằng Toán- Thu TD-Trung Anh-Đường Toán-Hoàn Sử-Ngân Anh-Thảo GDCD-C Hà   3 CN-Dung Sử-Lan Hoạ-Tùng Văn-Quyên TD-Sơn Toán-Thuỷ Sinh-Thương Hoạ- Lam Lý-Hà
4 Văn- V. Hà GD- C Nga Toán-Hà TD-Trung Anh-Tuyết Toán-Hoàn Toán-Hài CN-Ảnh   4 Sử-Lan Toán-Thanh Sinh-Đường Địa– Nga Hoạ-Tùng Sử - V Hà TD-Trường Hoá-Nguyên Hoạ- Lam
                                           
4 1 TD-Trung Anh-Đường Nhạc-Hằng Văn-Hoa Địa-Hải Văn-Thái Sinh-Tiến Nhạc-Huệ   4 1 Hoạ-Tùng Anh-Nga Anh-Cường TD-Sơn Toán-Thảo Văn-Thành Toán-Thuỷ Toán-Ánh Văn-L Anh
2 Hoạ- Lam Lý-Hài CN-Thảo Sử- C Hà Văn-Thái Nhạc-Huệ TD-Sơn CN-Ảnh   2 Toán-Tân Sinh-Đường Văn-Tuân GD-H Hiền Văn-Ngân Hoạ- Lam Văn-Thành Sinh-Thương Toán-Ánh
3 Anh-Đường Hoạ- Lam Văn-Hoa Nhạc-Hằng TD-Trường CN-Ảnh Lý - Cảnh Sử-Lan   3 Anh-Cường TD-Sơn Toán-Hưng Toán-Thanh Anh-Nga Toán-Thuỷ Sử-Tuân Văn-L Anh GD-C Hà
4 Địa– Nga Nhạc-Hằng TD-Trung CN-Thảo CN- Hưng Sinh-Tiến Sử-Ngân Toán-Hài   4 GD-Thuỷ Hoá-Thương GD-H Hiền Anh-Nga Sinh-Đường Sử - V Hà TD-Trường Lý-Thanh Anh-Cường
5         Sử-Ngân Địa-Thái CN-Ảnh Sinh-Tiến   5 Sinh-Đường GD-Thuỷ Địa– Nga Lý-Hưng Địa– Hải Sinh-Thương Lý-Thanh GD-C Hà Sử-H Hiền
                                           
  1 SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội     1 SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội SH Đội
5 2 Toán- Thu TD-Trung Anh-Tuyết Toán-Hà Toán-Hoàn Anh-Thảo Toán-Hài Văn-Thuỷ   5 2 Anh-Cường Văn-N Hiền TD-Sơn Anh - Nga Toán-Thảo Toán-Thuỷ Văn-Thành Văn-L Anh TD-Trường
3 Văn- V. Hà Sử- Hoa Sử- C Hà TD-Trung Văn-Thái Lý - Cảnh Văn-Thuỷ Anh-Thảo   3 Địa-Hải Toán-Thanh Toán-Hưng Văn-Quyên Hoá-Nguyên Văn-Thành Hoá-Tiến CN-Ảnh Văn-L Anh
4 Văn- V. Hà Sinh-Dung Hoạ- Lam Văn-Hoa Văn-Thái Toán-Hoàn Hoạ-Tùng Toán-Hài   4 Sinh-Đường Anh-Nga Văn-Tuân Văn-Quyên TD-Sơn Sinh-Thương Toán-Thuỷ TD-Trường Hoá-Tiến
5 CN-Thu CN-Thảo   Sinh- Dung Hoạ- Lam Địa-Hải Địa-Thái Anh-Thảo Lý - Cảnh   5 Hoá-Nguyên Sinh-Đường Lý-Hưng Hoạ-Tùng Sử-Lan GD-C Hà Lý-Thanh Sử-Tuân Sinh-Thương
                                       
6 1   Sinh- Dung TD-Trung Văn-Hoa Anh-Đường CN- Hưng CN-Ảnh TD-Sơn Văn-Thuỷ   6 1 Nhạc-Hằng Văn-N Hiền Văn-Tuân Toán-Thanh Toán-Thảo TD-Trường Hoá-Tiến Văn-L Anh Toán-Ánh
2 TD-Trung Toán- Thu Văn-Hoa Toán-Hà Sinh-Tiến TD-Trường Sử-Ngân Văn-Thuỷ   2 Toán-Tân Văn-N Hiền Văn-Tuân TD-Sơn Sinh-Đường Hoá-Nguyên CN- Ảnh Văn-L Anh Sinh-Thương
3 Anh-Đường CN-Thảo   Sinh- Dung Lý-Hoàn Anh-Tuyết Sử-Ngân Anh-Thảo Hoạ-Tùng   3 Toán-Tân Lý-Hưng Sinh-Đường Địa– Nga Nhạc-Hằng Lý-Ánh Văn-Thành Lý-Thanh Hoá-Tiến
4 CN-Thu   Sinh- Dung Toán-Hà Địa– Nga TD-Trường Toán-Hoàn Nhạc-Huệ Anh-Thảo   4 TD-Sơn Toán-Thanh Toán-Hưng Sinh-Đường Văn-Ngân Anh-Đường Văn-Thành Sinh-Thương CN-Ảnh
                                       
7 1 Toán- Thu Văn- V. Hà Toán-Hà Văn-Hoa Anh-Tuyết Anh-Thảo Văn-Thuỷ Địa-Lan   7 1 Hoá- Nguyên Địa-Hải CN-Dung Anh-Nga Văn-Ngân Anh-Đường Sinh-Thương Toán-Ánh Địa– Nga
2 Anh-Đường Văn- V. Hà GD- C Nga Văn-Hoa GDCD-C Hà Văn-Thái Văn-Thuỷ Anh-Thảo   2 Anh-Cường Anh - Nga Nhạc-Hằng CN-Dung Văn-Ngân Hoá-Nguyên Địa– Nga Toán-Ánh Văn-L Anh
3 GD- C Nga Toán- Thu Anh-Tuyết Toán-Hà Toán-Hoàn Văn-Thái Địa-N Hiền Toán-Hài   3 Văn-Quyên Hoá-Thương Anh-Cường Sử-Lan Toán-Thảo Văn-Thành Hoạ- Lam Địa– Nga Văn-L Anh
4 SH-Thu SH-V.Hà SH-Tuyết SH-T. Hà Lý - Cảnh GDCD-C Hà Toán-Hài Sử-Lan   4 Văn-Quyên CN-Dung Hoá-Thương Nhạc-Hằng Anh-Nga Văn-Thành Toán-Thuỷ Anh-Thảo Anh-Cường
5         SH-Hoàn SH-Thái SH-Hài SH-B Thuỷ   5 SH-Quyên SH-N Hiền SH-Cường SH-Nga SH-T Thảo SH-Thuỷ SH-Thành SH-Thảo SH-L Anh
                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG